Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in Nederland:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
 .
 .

ACTIVITEITEN

Heb je vragen over het Parlement? Ooit wel Europese kwesties in een debat willen bespreken? Het informatiebureau staat klaar om je te helpen.
Op dinsdag 15 maart a.s. organiseren het Informatiebureau van het Europees Parlement en de Vereniging voor OverheidsManagement een Reuring!Café in Den Haag over de democratie in Europa en de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Nederland is voorzitter van de Raad van de EU-ministers van januari 2016 tot en met juni 2016. Via deze site kun je de digitale versie in het Nederlands of Engels downloaden. Je kunt de Nederlandstalige lesmodule ook in drukvorm ontvangen door een mail te sturen naar epdenhaag@europarl.europa.eu
De prijs is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar die in 2015 een project hebben georganiseerd met een Europese component. Winnende projecten fungeren als rolmodellen voor jongeren in Europa. De projecten moeten hebben bijgedragen aan onderling begrip op Europees niveau, een besef van Europese identiteit en integratie stimuleren, of een voorbeeld zijn van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.
Heb jij altijd al eens een kijkje in de keuken van het Europees Parlement in Straatsburg willen nemen? Wil jij je mening en ideeën over Europa delen met anderen? En ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Dan is dit je kans!
Schrijf jij jouw profielwerkstuk over Europa en democratie? Doe dan mee met de Europrofielwedstrijd! Win een trip naar het Europees Parlement in Brussel en een ontmoeting met Europarlementariërs.
Vanaf maandag 18 januari tot 1 maart is in het Huis van Europa een fototentoonstelling te bewonderen. Deze expositie is gewijd aan de Haagse Beek, een bijzondere waterloop, die een aantal voor Europa relevante instellingen met elkaar verbindt. De Haagse beek ontspringt in de duinen bij Kijkduin en voert via het Catshuis, Vredespaleis, meerdere Europese ambassades en residenties naar het centrum van de stad waar hij uitmondt in de Hofvijver, aan de voeten van het Binnenhof en het Huis van Europa.
Hoe breng je als journalist de Europese Unie beter onder de aandacht? De persafdeling van het Informatiebureau organiseert regelmatig Europamiddagen op scholen van Journalistiek door heel Nederland. Dit jaar nemen scholen uit Utrecht, Zwolle en Amsterdam deel aan het programma.
EP-voorzitter Martin Schulz en de Nederlandse premier Mark Rutte hebben in een gezamenlijke persconferentie de Europese prioriteiten van het aanstaande Nederlands Voorzitterschap van de Raad uiteengezet. "We bevinden ons in turbulente tijden, nooit tevoren was de situatie zo moeilijk als nu en tegelijkertijd is het niveau van waardering voor de EU op het laagst mogelijke niveau. In deze omstandigheden zijn de komende zes maanden cruciaal en alle instellingen zullen moeten leveren," aldus Schulz.
Al enige jaren biedt ProDemos Binnenhof aan scholen een gratis educatieve dag in politiek Den Haag. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met de democratische rechtstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan het Binnenhof wordt uiteraard niet overgeslagen.
Het grote handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten houdt de gemoederen flink bezig. De Europese Commissie is bezig met de achtste onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP). De Raad van de Europese Unie gaf het mandaat (de opdracht) voor de onderhandelingen, de Europese Commissie voert de onderhandelingen uit en het Europees Parlement kijkt mee en zegt uiteindelijk "ja" of "nee" tegen het handelsverdrag. Maar hoe verloopt het onderhandelingsproces precies, wie is er verantwoordelijk en wat is eigenlijk de rol van de nationale parlementen hierin? Krijgen de nationale parlementen een vetorecht? Dit document geeft antwoord op al deze vragen.

Nieuws

.
Op grond van artikel 198 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) komen de Europese lidstaten overeen "de niet-Europese landen en gebieden welke bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te associeren met de Europese Unie." Voor het Nederlands Koninkrijk valt hier de bijzondere relatie onder met de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Driekwart van de Nederlanders is van mening dat de stem van Nederland mee telt in de EU. Dit blijkt uit de laatste peiling van de Eurobarometer, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Gemiddeld denkt 61 % van de Europeanen dat de stem van het eigen land meetelt in Europese samenwerking. Daarnaast heeft driekwart van de Nederlanders interesse in Europese kwesties. Samen met Zweden en Finland, is dit het hoogte percentage van alle lidstaten in de Europese Unie. Het Europese gemiddelde is 54 %. Meer dan voorheen vinden Europeanen vinden ook dat hun eigen land heeft geprofiteerd van het lidmaatschap van de EU.
Waar gaat de EU-financiering heen en waar komt het vandaan? Om u te helpen begrijpen, hebben we ons budget tool met de meest recente cijfers van 2013 jaarlijks financieel verslag van de Europese Commissie bijgewerkt. Hoeveel besteedt de EU in uw land, over wat en hoe werkt het in vergelijking met andere landen? En waar komt het geld vandaan? Deze en andere vragen worden beantwoord in onze vernieuwde multimedia-applicatie
Alle EU-burgers zouden vanuit het buitenland moeten kunnen stemmen tijdens de verkiezing van het Europees Parlement. Dit is een van de wijzigingen van de EU-kieswet die het Europees Parlement voor heeft gesteld. Er zijn grote verschillen in verkiezingsregelgeving tussen de lidstaten. Deze verschillen ondermijnen de gelijkwaardigheid tussen EU-burgers volgens een meerderheid van de europarlementariërs.
Immigratie en terrorisme zijn volgens inwoners van de EU de snelst groeiende zorgen. Van de ondervraagden in Nederland zegt 79% dat beslissingen over migratie op EU-niveau genomen zouden moeten worden en niet op nationaal niveau. Gemiddeld 66% van de EU-inwoners deelt deze mening. Dit blijkt uit de laatste Eurobarometer peiling in opdracht van het Europees Parlement.